<< Kayar Kalıp  >>
 

Kayar kalıp; Betonarme perdeli yüksek yapılarda kullanılır. Belli kullanma kısıtları vardır. Yüksek yapıların kısa zamanda yapılmasını sağlayan, kesintisiz beton dökümünü gerektiren, 24 saat çalışmanın son derecede planlandığı ve organize edildiği bir kalıp sistemidir. Silindirik ve prizmatik yapılarda düşey hareket ederken içe doğru ve kısmen dışa doğru eğim verilebilir.

 

Kayar kalıp sistemi hiperbolik yapılarda da kullanılabilir. Soğutma kulelerinin bazıları bu yöntemle yapılabilmektedir. Kayar kalıba bu isimin verilmesinin nedeni gerçekten kayıyor olması değildir. Küçük ama sürekli olarak yapılan yükselmeler daha geniş zaman içinde kalıbın kaydığı izlemini vermektedir. Devamı...

 
                                         
Eti Alüminyum Baca       Bilim Merkezi Konya       Eüaş Tunç Bilek Termik Baca       Aliağa Ege Gaz
                                                         
                                         
Ankara Yem Kırıkkale       Polat Enerji 50 MW  Baca       Klinker Kule       LNG Gaz Tankı       Farin Silosu SCYS Çimento Farin Silosu Elazığ       Klinker Kule
                                                         
                                         
Kavak Çimento Samsun       Baca Çekimi       Petkim Baca       50 MW Termik Santral Basa       Viyadük Ayağı Kayar Kalıp       Eüaş Termik Santral Baca       Petkim Aliağa Tesisleri
                                                         
                                         
Ön ısıtıcı Kayar Kalıp Rusya       Kok Bataryası Ukrayna       Polat Enerji Tunç Bilek Baca       120 Metre Baca       Farin Silosu       Alçevks Kok Baca Ukrayna       Elazığ Seza Çimento       Yozgat Çimento